Chính Sách Bảo Mật

XIMGO hiểu rằng ngày nay việc bảo mật thông tin trên không gian Internet vô cùng quan trọng đối với mọi người. Chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin của người dùng khi sử dụng XIMGO. Cân nhắc mọi yếu tố để đảm bảo quyền riêng tư cũng như bí mật thông tin của khách hàng.

1. Thu thập thông tin người dùng

Để nâng cao chất lượng sản phẩm của XIMGO cũng như cải thiện mạnh mẽ những tính năng sản phẩm. Chúng tôi sẽ thu nhập một số thông tin người dùng: cookie trình duyệt truy cập, họ tên, email, số điện thoại cũng như những thông tin mà người dùng gửi tới XIMGO.

Ngoài ra chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà người gửi đến cho XIMGO những thông tin này sẽ được sử dụng và những mục đích: cung cấp thông tin phản hồi cho người dùng, liên lạc trong trương hợp cần thiết và trên hết chúng tôi luôn tôn trọng pháp luật Việt Nam, luật an ninh mạng Việt Nam. Trong một số trường hợp chúng tôi sẽ cung cấp thông tin người dùng cho cơ quan pháp luật nếu có người cầu.

2. Bảo mật thông tin người dùng

XIMGO cam kết bảo mật mọi thông tin dữ liệu người dùng không bán hoặc chia sẻ vì các mục đích kiếm tiền hoặc thương mại khác. Mọi thông tin người dùng chúng tôi đều tôn trọng và hiểu rằng chúng tôi cũng là một phần trong đó.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm đến dữ liệu của người dùng nên trong trường hợp chúng tôi đều bảo vệ dữ liệu khỏi các tổ chức và cá nhân bên thứ ba.

Các hoạt động thu thập thông tin của người dùng chỉ phục vụ các mục đích nâng cao tính năng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng được tốt hơn. Vì vậy dữ liệu người dùng chúng tôi chỉ sử dụng trong một số trường hợp: gửi email sản phẩm và thông tin hữu ích tới người dùng, gửi SMS hoặc thông báo sản phẩm dịch vụ mới.

Sử dụng để tối ưu hoá quảng cáo cá nhân (như dịch vụ quảng cáo bám đuổi của Google hoặc Facebook) nhằm cung cấp những thông tin hữu ích thiết thực và đúng ngữ cảnh nhất.

Để ngăn chặn những việc vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm luật an ninh mạng cũng như các quy định khác từ các nhà cung cấp. Trong một số trường hợp chúng tôi sẽ cung cấp thông tin người dùng cho cơ quan chức năng nếu cần thiết.

3. Chia sẻ thông tin người dùng

Như một số thông tin đã nêu bên trên, dữ liệu người dùng được thu thập khi vào website XIMGO.COM sẽ không được bán, trừ một số trường hợp chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin:

  1. Cơ quan pháp luật (có thẩm quyền) C50, C55 (Bộ Công An) hoặc tổ chức quản lý pháp luật Việt Nam yêu cầu cung cấp phục vụ các mục đích điều tra tội phạm hoặc vì mục đích của cộng đồng.
  2. Dữ liệu sẽ được dùng để cá nhân hoá Email, SMS, quảng cáo ngữ cảnh (Google, Facebook...) đến người dùng nhằm mục đích tối ưu hoá trải nghiệm.
  3. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại rằng việc chia sẻ thông tin người dùng sẽ không bao giờ vì mục đích thương mại hoặc làm tổn hại đến thông tin cá nhân.
Xin lưu ý rằng:
Việc sử dụng dữ liệu người dùng cũng như mọi phần liên quan của chính sách bảo mật nêu trên sẽ chỉ áp dụng tại website XIMGO.COM không bao gồm các đối tác liên kết, nội dung của bên thứ ba hoặc các thành phần liên kết bên ngoài tới website.