Mã Pí Lèng có ý nghĩa là gì trong danh sách "TỨ ĐẠI ĐỈNH ĐÈO" - Việt Nam
Mã Pí Lèng có ý nghĩa là gì trong danh sách "TỨ ĐẠI ĐỈNH ĐÈO" - Việt Nam

13-04-2020

Như chúng ta đã biết, đèo Mã Pí Lèng chính là một trong những con đèo nguy hiểm bậc nhất nước ta, nằm trong danh sách "Tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam. Nhưng ít ai biết được, cái tên ...