Mật ong Cao Nguyên Đá Đồng Văn - Thứ quà ngọt ngào đến từ thiên đường
Mật ong Cao Nguyên Đá Đồng Văn - Thứ quà ngọt ngào đến từ thiên đường

10-04-2020

Hà Giang có một cao nguyên đá đẹp mê hồn, ở đó có những con đèo dựng đứng, những khúc cua hiểm trở như muốn thử lòng lòng gan dạ của người khám phá. Một vùng đất quanh năm ...