Vạn Lý Trường Thành được Xây dựng Thế nào mà vẫn “đứng vững” sau hàng Nghìn Năm?
Vạn Lý Trường Thành được Xây dựng Thế nào mà vẫn “đứng vững” sau hàng Nghìn Năm?

14-04-2020

Trải qua 2300 năm lịch sử, Vạn Lý Trường Thành vẫn sừng sững, trở thành một biểu tượng, niềm tự hào của người dân Trung Hoa. Vậy Vạn Lý Trường Thành được xây dựng như thế nào? Cùng tìm ...

Sự thật bất ngờ Vạn Lý Trường Thành Dài bao nhiêu Km?

12-04-2020

“Vạn Lý Trường Thành” cái tên này chỉ đơn giản là cách gọi để ám chỉ một bức tường thành dài, dài đến nỗi người ta chưa xác định được. Ngay cả khi bạn là một người dân Trung Hoa cũng chưa hẳn đã biết thông tin Vạn Lý Trường Thành dài bao nhiêu km? Vậy thực tế, con ...