Điều Khoản và Điều Kiện

Điều khoản và điều điện sử dụng trang web

Khách hàng toàn quyền truy vấn và sử dụng các dịch vụ có mặt trên website XIMGO.COM bao gồm toàn bộ nội dung thông tin bài viết, nội dung mô tả sản phẩm, hình ảnh sản phẩm logo, hình ảnh thương hiệu XIMGO...(sau đây gọi tắt là: sản phẩm trí tuệ XIMGO)  vào các mục đích: tham vấn thông tin, tìm mua sản phẩm, sử dụng thông tin để share trên các mạng xã hội. Nhưng phải tuần thủ Chính sách bảo mậtChính sách bản quyền của chúng tôi.

Trong trường hợp người dùng sử dụng các sản phẩm trí tuệ XIMGO vào các mục đích xấu, sử dụng tên tổ chức XIMGO như là 1 nơi làm việc để vi phạm pháp luật, vi phạm luật an ninh mạng chúng tôi sẽ có quyền tố cáo và kiện ra toà.

Không dùng các sản phẩm trí tuệ XIMGO vào các việc nghiêm cấm sau đây:

  1. Mạo danh XIMGO đe doạ, bôi nhọ hoặc gây ảnh hưởng xấu đến người khác.
  2. Tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ hoặc thông tin vi phạm pháp luật.
  3. Sử dụng sản phẩm trí tuệ XIMGO để tạo thông tin thất thiệt, mạo danh tổ chức để chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam.
  4. Dùng XIMGO để can thiệt, mạo danh nhằm mục đích phá hoại không gian mạng hoặc tổ chức tại Việt Nam.
  5. Vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, luật an ninh mạng và các quy định pháp luật khác.
Chúng tôi luôn hiểu và trân trọng người dùng tại Việt Nam và Thế Giới. Tuy nhiên mọi tổ chức cá nhân có ý định phá hoại, chống phá hoặc làm ảnh hưởng uy tín đến con người và các sản phẩm trí tuệ của XIMGO đều là vi phạm pháp luật và chống phá chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền quyết định về trường hợp đó và có thể sử dụng mọi biện pháp cần thiết.

Người dùng nên sử dụng các sản phẩm trí tuệ của XIMGO một cách hợp pháp và tuân thủ Chính sách bản quyền của chúng tôi.