Sở Du lịch Bình Định có gì? Xem ngay thông tin cần biết

Vừa mới đây, Sở Du lịch Bình Định  phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức Lễ phát động chương trình '' Mỗi người dân Bình Định là một đại sứ Du lịch''. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động được  Sở Du lịch phát động và kết hợp cùng các cơ quan chức năng để đẩy mạnh du lịch tại Bình Định. Vậy Sở Du lịch Bình Định  có vị trí, chức năng cùng những đóng góp gì cho Du lịch tỉnh nhà? Cùng Ximgo tìm hiểu ngay và luôn nhé! 

1. Những thông tin cần thiết về Sở Du lịch Bình Định 

 1. Địa chỉ: 185 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
 2. Bản đồ: tại đây 
 3. Liên hệ: +84 2563 814 148
 4. Mail: sodulich@binhdinh.gov.vn
 5. Website: https://sodulich.binhdinh.gov.vn/
 6. Fax:  0256.3814 148    

Sở Du lịch Bình Định đã và đang từng bước đưa Du lịch Bình Định phát triển hơn với những hoạt động thiết thực kết hợp cùng cơ quan các cấp và người dân để Du lịch Bình Định từng bước xây dựng hình ảnh Du lịch Bình Định an toàn - thân thiện - hấp dẫn 

Sở Du lịch Bình Định 
Sở Du lịch Bình Định 

2. Cơ cấu, chức năng của Sở Du lịch Bình Định 

2.1 Cơ cấu nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

   I. LÃNH ĐẠO SỞ
01 Nguyễn Văn Dũng Giám đốc 3814.234 dungnv@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Huỳnh Cao Nhất Phó Giám đốc 3814.809 nhathc@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Lê Thị Vinh Hương Phó Giám đốc 3814.997 huongltv@sodulich.binhdinh.gov.vn

 

   II. VĂN PHÒNG SỞ

 

vps@sodulich.binhdinh.gov.vn

01

Đặng Quốc Dũng

 

Chánh Văn phòng 

 

3814.709

dungdq@sodulich.binhdinh.gov.vn

02

Trần Nguyễn Bảo Linh

Chuyên viên

3814.748 linhtnb@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Nguyễn Thị Tú Uyên  Nhân viên 3814.748 uyenntt@sodulich.binhdinh.gov.vn
04 Lê Nghiệp Hồng Như Nhân viên 3814.148 nhulnh@sodulich.binhdinh.gov.vn

05

Lê Nữ Trung Huyền 

Chuyên viên

3814.898 huyenlnt@sodulich.binhdinh.gov.vn
06 Phạm Hữu Phước Chuyên viên 3814.898 phuocph@sodulich.binhdinh.gov.vn

 

   III. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

              

3819.017

 

qldl@sodulich.binhdinh.gov.vn

 

01 Trần Thị Thu Thủy

Trưởng phòng

  thuyttt@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Lê Kim Ngọc

Chuyên viên

  ngoclk@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Nguyễn Thị Phương Hồng  Chuyên viên   hongntp@sodulich.binhdinh.gov.vn

 

   IV. PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN  DU LỊCH

      

3814.818

qhptdl@sodulich.binhdinh.gov.vn

01

 

Nguyễn Thị Kim Chung

 

Trưởng phòng

  chungntk@sodulich.binhdinh.gov.vn

02

 

Lê Thị Thùy Trang

 

Chuyên viên

  trangltt@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Nguyễn Thùy Dung Chuyên viên   dungnt@sodulich.binhdinh.gov.vn

 

   V. PHÒNG THANH TRA

 

3814.647

ttra@sodulich.binhdinh.gov.vn
01 Nguyễn Văn Tài 

Chánh Thanh tra 

  tainv@sodulich.binhdinh.gov.vn
02 Lê Mạnh Phi Phó Chánh Thanh tra   philm@sodulich.binhdinh.gov.vn
03 Ngô Thị Mỹ Linh

Thanh tra  viên

 

linhntm@sodulich.binhdinh.gov.vn

2.2 Chức năng phòng ban 

Văn phòng Sở 

 1. Văn phòng Sở là phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch có năng tham mưu cho GIám đốc Sở thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kinh phí các hoạt động sự nghiệp ngành Du lịch. 
 2. Công tác đối nội, đối ngoại, tin học và tổ chức các hoạt động phục vụ sự chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Sở Du lịch. 
 3. Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở theo quy định nhà nước. 
 4. Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở 
Văn phòng Sở 
Văn phòng Sở 

Phòng Quản lý Du lịch 

 • Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch có năng tham mưu cho GIám đốc Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Du lịch bao gồm: hoạt  động kinh doanh, dịch vụ lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch tại điểm, vân chuyển du khách và các dịch vụ du lịch khác của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh. 
 • Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thống kê du lịch, các hoạt động khách sạn, nhà hàng, lữ hành, mua sắm, vận chuyển, các dịch vụ khác. 
 • Tổng hợp thống kê các cơ sở lưu trú du lịch, định hướng phát triển  du lịch từng năm
Phòng Quản lý Du lịch 
Phòng Quản lý Du lịch 

Phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên Du lịch 

 1. Phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên Du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch có năng tham mưu cho GIám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về Du lịch bao gồm: xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch, dự án đầu tư phát triển sản phẩm, quản lý tài nguyên du lịch, các khu/ điểm du lịch các dự án hợp tác du lịch với các tỉnh thành
ác dự án ngày càng được chú trọng
Các  dự án ngày càng được chú trọng

Phòng Thanh tra Sở Du lịch 

 • Phòng Thanh tra Sở Du lịch  là phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch có năng tham mưu cho GIám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch theo quy định thực hiện của Nhà nước
 • Phòng Thanh tra Sở Du lịch có con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật
Thanh tra Sở Du lịch 
Thanh tra Sở Du lịch

3. Vị trí, vai trò của Sở Du lịch Bình Định 

3.1 Vị trí

Sở Du lịch Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Du lịch Bình Định có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.2 Chức năng

Sở Du lịch Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương theo quy định của Pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của  Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chức năng Sở Du lịch
Chức năng Sở Du lịch

3.3 Nhiệm vụ và quyền hạn 

 1. Trình dự thảo, phối hợp và thống nhất Sở văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, trình dự thảo văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh 
 2. Trình dự thảo quyết định về du lịch tỉnh, các quyết định thành lập/ sáng lập/ sáp nhập/ chia tách/ giải thể các tổ chức/ đơn vị thuộc Sở/ Hội đồng chuyên ngành về Du lịch cùng với việc hướng dẫn/ kiểm tra/ tổ chức thực hiện các văn bản phạm quy pháp luật, chính sách/ quy hoạch/ kế hoạch/ đề án/ dự án,... cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 3. Các công việc, hoạt đông về du lịch 
 4. Chủ trì, phối hượp với các cơ quan liên quan đến tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch 
 5. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh
 6. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đôi với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật
 7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về du lịch theo quy định của pháp luật
 8. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp tỉnh.
 9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vuc du lịch theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
 11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dựng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở
 12. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhun và xử lý các vi phạm pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật hoặc pha công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 13. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đối với cá + bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.
 14. Tổ chức đào tạo, bối dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.
 15.  Quy định cụ thế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;  quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm,
 16. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tiền luowng và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật  đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. 
 17. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh 
 18. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng
 19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực niện nhiệm vụ được giao theo quy định cho Úy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch 

4. Đóng góp và thành tích của Sở Du lịch Bình Định 

Tận dụng lợi thế vốn có từ thiên nhiên và quy hoạch giao thông đồng bộ, đầu tư nâng cấp hạ tầng. Cụ thể: 

 • Đường bộ : tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 19B, các tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định, Bình Định – Nha Trang 
 • Đường sắt : Đường sắt Bắc - Nam đi qua Bình Định dài 148 km gồm 11 ga. Ga Diêu Trì là một trong 10 ga lớn của Việt Nam
 • Đường hàng không : sân bay Quốc tế Phù Cát được nâng cấp và mở rộng
 • Đường thủy

Ngoài những điều kiện trên, để phát triển Bình Định  thu hút khách du lịch, và hướng đến du lịch bền vững, Bình Định còn có các tiện ích khách đang được xây dựng như : Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Nhà máy điện gió Phương Mai 3, Quy hoạch mở rộng KKT Nhơn Hội,…

Thống kê khách du lịch tỉnh Bình Định (Nguồn Sở Du lịch Bình Định)
Thống kê khách du lịch tỉnh Bình Định (Nguồn Sở Du lịch Bình Định)

Trên đây là một số thông tin cần thiết về Sở Du lịch Bình Định. Hi vọng đây sẽ là những thông tin cần thiết và bổ ích. Đừng quên cập nhật những thông tin mới và hay ho tại Ximgo nhé!

# Sở Du lịch Bình Định #vị trí chức năng của  Sở Du lịch Bình Định #các thông tin về  Sở Du lịch Bình Định # #cơ cấu nhân sự  Sở Du lịch Bình Định #cấu trúc phòng ban  Sở Du lịch Bình Định

Tác giả: Từ Thị Thuỳ Giang
Giới thiệu về tác giả: Đi là để nuông chiều bản thân, là để hiểu, là để vui vẻ, là để trải nghiệm và để trở về.