Tổng cục du lịch Việt Nam cùng vai trò và sứ mệnh? Xem ngay

Tổng cục du lịch VIệt Nam luôn là đơn vị dẫn đầu, là đơn vị đưa đường hướng và dẫn dắt, phát triển Du lịch Việt Nam. Cùng Ximgo tìm hiểu kỹ hơn về chức năng, vai trò cùng những định hướng của Tổng cục du lịch VIệt Nam nhé. 

1. Những thông tin về Tổng cục du lịch VIệt Nam

1.1 Các thông tin cơ bản 

 1. Tên chính thức: Tổng cục du lịch VIệt Nam
 2. Tên tiếng Anh: Vietnam National Administration of Tourism
 3. Địa chỉ: 15 P. Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 4. Bản đồ: tại đây
 5. Liên hệ: (84-24) 3942 3760 
 6. Fax: (84-24) 3942 4115
 7. Website: http://vietnamtourism.gov.vn/

1.2 Lịch sử hình thành 

Ngành Du lịch Việt Nam đã trải qua những năm tháng gian khổ cùng với lịch sử đất nước. Cùng đất nước chống giặc ngoại xâm, cùng đất nước trải qua hững ngày tháng xây dựng đất nước, phát triển kinh tế cũng như thời kì đổi mới cho đến ngày hôm nay.

Ngày 09/7/1960, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã thay mặt Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký ban hành Nghị định số 26 CP về việc thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương

Đến ngày 18/8/1969, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 145 CP về việc chuyển giao Công ty Du lịch Việt Nam sang cho Phủ Thủ tướng quản lý

Từ năm 1975 đến 1990, hoà vào khí thế chung của đất nước đã được thống nhất, ngành Du lịch đã làm tốt nhiệm vụ  tiếp quản, bảo toàn và phát triển các cơ sở du lịch ở các tỉnh, thành phố vừa giải phóng, lần lượt mở rộng, xây dựng thêm nhiều cơ sở mới tại các thành phố trọng điểm 

Việt Nam thời kì chống giặc ngoại xâm
Việt Nam thời kì chống giặc ngoại xâm

Tổng cục du lịch Việt Nam, thông tn cơ bản về Tổng cục du lịch Việt Nam, chức năng và vai trò của Tổng cục du lịch Việt Nam, phương hướng và mục tiêu của Tổng cục du lịch Việt Nam

Thời kỳ 1975-1986, các doanh nghiệp du lịch vận hành theo mô hình tập trung quan liêu bao cấp nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Đây cũng là thời kỳ nền kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Tháng 6/1978, Tổng cục Du lịch Việt Nam được thành lập trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Tháng 8/1987, Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 4/1990, Tổng công ty Du lịch Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại bộ máy của Tổng cục Du lịch cũ, chịu sự quản lý Nhà nước trực tiếp của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

Ngày 11/11/1998, định hướng phát triển trong giai đoạn mới, tạo bước ngoặt quan trọng cho ngành Du lịch. 

Theo Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 08/8/2007, Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nét đẹp du lịch VIệt Nam
Nét đẹp du lịch VIệt Nam 

2. Cấu trúc Tổng cục du lịch VIệt Nam 

2.1 Cấu trúc phòng ban 

Các Vụ chức năng 

Vụ Lữ hành (máy lẻ: 162)

Vụ Lữ hành là tổ chức của Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về các hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận tải khách du lịch, loại hình du lịch, các khu du lịch, điểm du lịch trên phạm vi cả nước và dịch vụ công về du lịch, phân cấp và quy định của pháp luật.

Lữ hành VIệt Nam ngày càng phát triển
Lữ hành VIệt Nam ngày càng phát triển

Vụ Kế hoạch, Tài chính (máy lẻ: 151)

Vụ Kế hoạch, Tài chính là tổ chức thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong công tác tài chính, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, thống kê, khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường trong ngành Du lịch theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật

Vụ Khách sạn (máy lẻ: 133)

Vụ Khách sạn là tổ chức thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan trong lĩnh vực lưu trú trên phạm vi cả nước theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

Dịch vụ lưu trú ngày càng được mở rộng
Dịch vụ lưu trú ngày càng được mở rộng

Văn phòng (máy lẻ: 10 3)  

Văn phòng Tổng cục Du lịch là tổ chức thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động của Lãnh đạo Tổng cục và các tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách.

Văn phòng Tổng cục là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Vụ Thị trường du lịch (máy lẻ: 176)

Vụ Thị trường du lịch là tổ chức thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, xúc tiến, quảng bá du lịch.  

Vụ Thị trường du lịch có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Departamento de Marketing Turístico.  

Tên viết tắt: TMD.

Vụ Thị trường du lịch đẩy mạnh việc kết nối vs các doanh nghiệp
Nhãn

Vụ Hợp tác quốc tế (máy lẻ: 123)

Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.  

Vụ Hợp tác quốc tế có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Departamento de Cooperación Internacional, viết tắt là ICD

Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ (máy lẻ: 141)

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, chế độ, chính sách, đảo tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực du lịch theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật

Các Đơn vị sự nghiệp 

Trung tâm Thông tin Du lịch 

 1. Địa chỉ: Khu làm việc và nhà ở chuyên gia của Bộ VHTTDL, số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
 2. Địa chỉ giao dịch: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
 3. Điện thoại: (84-24) 3943 7072 
Trung tâm Thông tin Du lịch 
Trung tâm Thông tin Du lịch 

Viện nghiên cứu phát triển Du lịch 

 1. Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình - Hà Nội
 2. Điện thoại: (84-24) 3734 3131 Fax: (84-24) 3848 9377
Viện nghiên cứu phát triển Du lịch 
Viện nghiên cứu phát triển Du lịch 

Tạp chí Du lịch 

 1. Địa chỉ:  Tầng 9, Tòa nhà TID Centre, số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 2. Điện thoại: (84-24) 3825 7703 - Fax: (84-24) 3826 2071
Tạp chí Du lịch
Tạp chí Du lịch

Báo Du lịch 

 1. Địa chỉ:  Tầng 9, Tòa nhà TID Centre, số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 2. Điện thoại: (84-24) 3825 7703 - Fax: (84-24) 3826 2071
Báo Du lịch
Báo Du lịch

2.2 Cơ cấu nhân sự 

 • Tổng Cục trưởng: Nguyễn Trùng Khánh 
 • Phó Tổng cục trưởng: Hà Văn Siêu 
 • Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hương 
 • Phó Tổng cục trưởng: Ngô Hoài Chung 
 • Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Lê Phúc
Cơ cấu nhân sự
Cơ cấu nhân sự

3. Vai trò và định hướng của Tổng cục du lịch VIệt Nam

3.1 Vị trí, chức năng, vai trò của Tổng cục du lịch VIệt Nam

Vị trí

 1. Tổng cục Du lịch là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ tham văn hóa  nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật. Tổng cục Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.  
 2. Tện giao dịch tiếng Anh: Administración Nacional de Turismo de Vietnam.  
 3. Tên viết tất tiếng Anh: VNAT.

Chức năng và quyền hạn

 1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trinh cơ quan nhà nước có thẩm quyền những tài liệu và các hoạt động kinh doanh cần thiết
 2. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định về kế hoạch, dự án
 3. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương ho vạnh, kựng ho vạnh  du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 4. Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và ở nước ngoài;  điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên tỉnh theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 5. Tổ chức hội nghị, hội thảo về du lịch;  nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, phân loại thị trường du lịch;  nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển thị trường, sản phẩm du lịch và nguồn nhân lực du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia
 6. Hướng dẫn và tổ chức cung cấp thông tin du lịch tại các cửa khẩu quốc tế, khu du lịch, điểm du lịch;  ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch;  tổ chức thực hiện công tác thống kê chuyên ngành về du lịch.
 7. Tài trợ về du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật. 
 8. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về du lịch thuộc thẩm quyền theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật
 9. Quản lý, tổ chức thực hiện việc thẩm định, quyết định công nhận và thu hồi quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 sao, 05 sao theo quy định của pháp luật, công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền;  hướng dẫn, kiểm tra việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh;  tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc
 10. Quản lý, tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
 11. Quản lý việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 12. Tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kiến ​​nghị của khách du lịch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
 13. Thường trực Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch (VTCB) theo thỏa thuận công nhận nghề du lịch lẫn nhau của các nước ASEAN. 
 14. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch và tài nguyên du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 15. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý đối với nội dung hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực du lịch theo quy định vực du lịch theo quy định. 
 16. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực du lịch theo kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 17. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi vi phạm phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật
 18. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật. 
 19. Quân lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cản bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật.
 20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật. 
 21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật.

3.2 Tốc độ phát triển của du lịch Việt Nam trong thời gian gần đây 

 • Cùng với sự phát triển của đất nước, ngành Du lịch càng càng tăng trưởng với tốc độ cao và khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Những thành quả đó có được nhờ vào sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước với những cơ chế, chính sách tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. 
 • Du lịch hiện tại đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển đất nước. Cụ thể: 
 • Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cả nước được đầu tư ngày càng mạnh mẽ, năm 1990 mới có 350 cơ sở với 16.700 buồng thì đến hết năm 2019 cả nước đã có 30.000 cơ sở lưu trú du lịch với 650.000 buồng. Số liệu này đã tăng 85 lần về số cơ sở và tăng 39 lần về số buồng. sau 30 năm. 
 •  Năm 2019 cả nước có 2.667 doanh nghiệp kinh doanh Lữ hành, so với năm 1990 chỉ có 4 doanh nghiệp, năm 1996 có 76 doanh nghiệp, năm 2005 có 428 doanh nghiệp.
 • Tính đến hết năm 2019, cả nước có 27.683 hướng dẫn viên du lịch, trong đó có 17.825 hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 9.134 hướng dẫn viên du lịch nội địa và 724 hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
 • Năm 1990 mới chỉ có 250 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam, năm 2019 đạt hơn 18 triệu lượt, tăng 72 lần so với năm 1990. Tốc độ tăng trưởng hàng năm thường đạt mức 2 con số, đặc biệt là giai đoạn 2015-2019 đạt 22,7% mỗi năm
 • Khách du lịch nội địa tăng 85 lần, từ 1 triệu lượt vào năm 1990 lên 85 triệu lượt vào năm 2019.
 • Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP cũng ngày càng tăng. Năm 2015 đạt 6,3%; năm 2016: 6,9%; năm 2017: 7,9%; năm 2018: 8,3% và năm 2019: 9,2%.
Tốc độ phát triển du lịch nwhxng năm gần đây
Tốc độ phát triển du lịch các năm gần đây

3.3 Định hướng du lịch trong thời gian tới

Ngày 22/01/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản ''Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030''

Các quan điểm được đề cập đến: 

 1. Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đấy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, gó phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại
 2. Phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nên tảng tăng trưởng xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh
 3. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.
 4. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 
 5. Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch;  tăng cường liên kết nhằm phát huy lợi thế tài nguyên tự nhiên và văn hóa; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Mục tiêu cho đến năm 2030

 • Đến năm 2030 Du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững
 • Tổng thu từ khách du lịch: Đạt 3.100 - 3.200 nghìn tỷ đồng (tương đương 130 - 135 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 11 - 12% / năm;  đóng góp trực tiếp vào PIB đạt 15 - 17%. 
 • Tổng thu từ khách du lịch: Đạt 3.100 - 3.200 nghìn tỷ đồng (tương đương 130 - 135 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 11 - 12% / năm;  đóng góp trực tiếp vào PIB đạt 15 - 17%/ năm
 • Về khách du lịch: Phấn đấu đón được ít nhất 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa;  duy trì tốc đo tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 8 - 10% / năm và khách nội địa từ 5 - 6% / năm

Giáp pháp được đưa ra

 1. Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về du lịch 
 2. Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch 
 3. Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch
 4. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 
 5. Phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch 
 6. Phát triển sản phẩm du lịch 
 7. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch và hợp tác, hội nhập quốc tế về du lịch
 8. Ứng dụng khoa học, công nghệ
 9. Quản lý nhà nước về du lịch 
Du lịch VIệt Nam
Du lịch VIệt Nam 

Nguồn ảnh: Internet/ Facebook

Trên đây là một số thông tin cần thiết về Tổng cục Du lịch. Hi vọng đây sẽ là những thông tin cần thiết và bổ ích. Đừng quên cập nhật những thông tin mới và hay ho tại Ximgo nhé!

#Tổng cục du lịch Việt Nam #thông tn cơ bản về Tổng cục du lịch Việt Nam #chức năng và vai trò của Tổng cục du lịch Việt Nam #phương hướng và mục tiêu của Tổng cục du lịch Việt Nam

Tác giả: Từ Thị Thuỳ Giang
Giới thiệu về tác giả: Đi là để nuông chiều bản thân, là để hiểu, là để vui vẻ, là để trải nghiệm và để trở về.